Featured

Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s lijeve strane

Znak "Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s lijeve strane" označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta, odnosno spaja sa sporednim putem pod oštrim uglom s lijeve strane.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.