Featured

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede

Znak "Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede" označava put odnosno dio puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.