Featured

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije

Znak "Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije" označava put ili dio puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.