Featured

Ograničenje brzine

Znak "Ograničenje brzine" označava put odnosno dio puta na kome se vozila ne smiju kretati brzinom ( u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku, a ako je na znaku dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.