Featured

Zabrana parkiranja

Znak "Zabrana parkiranja" označava dio puta u smjeru kretanja vozila na kojem je zabranjeno parkiranje vozila, može se dodati dopunska tabla sa naznakom: dana u sedmici odnosno mjesecu i vremena u toku dana na koje se zabrana odnosi, najdužeg dozvoljenog trajanja zaustavljanja odnosno parkiranja i kategorije vozila na koje se zabrana odnosi.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.