Featured

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika

Znak "Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika" označava saobraćajnu traku koja je namijenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika, u slučaju ako je saobraćajna traka namijenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika u određenom periodu u toku dana uz saobraćajni znak se postavlja dopunska tabla.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.