Featured

Ograničenje korišćenja saobraćajne trake

Znak "Ograničenje korišćenja saobraćajne trake" označava da određena saobraćajna traka nije namijenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku treba da odgovara situaciji na terenu.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.