Featured

Dopunska tabla IV-23

Dopunska tabla „pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza” (IV-23), koja označava put sa prvenstvom prolaza. Položaj simbola na znaku IV-23 mora da odgovara konkretnom položaju puta sa prvenstvom prolaza u odnosu na sporedni put.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.