Featured

Branici ili polubranici na prelazu puta preko željezničke pruge

Branici kojima se na prelazima puta preko željezničke pruge u nivou zatvara saobraćaj čitavom širinom puta moraju biti označeni sa najmanje tri crvene retroreflektujuće ili svjetlosne oznake, od kojih je jedna smještena na sredini branika, a druge dvije bliže krajevima branika ili prevučeni refleksnom materijom duž cijelog branika.

Polubranici kojima se na prelazu puta preko željezniþke pruge u nivou zatvara saobraćaj samo do polovine širine puta, moraju biti označeni sa najmanje tri crvene retroreflektujuće ili svjetlosne oznake, postavljene na odgovarajućim razmacima po čitavoj dužini polubranika, od kojih je jedna smještena na samom kraju polubranika. Osnovna boja branika ili polubranika je bijela. Branici i polubranici moraju biti obilježeni crvenim retroreflektujućim ili svjetlosnim oznakama i u slučaju kad su obilježeni posebnim postojanim ili trepćućim crvenim svijetlima. Refleksna stakla moraju imati površinu od najmanje 40 cm2 , a moraju se postaviti tako da su vidljiva iz smjera puta na kome se zatvara saobraćaj.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.