Featured

Boje oznake na kolovozu

Oznake na kolovozu su bijele boje.

Oznake su žute boje i to:

1) oznake mjesta na kolovozu i trotoaru na kojima je zabranjeno parkiranje

2) privremene oznake na kolovozu koje se koriste prilikom izvođenja radova na putu

3) linije za odvajanje saobraćajnih trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika

4) oznake kojima se obilježavaju mesta za određene namjene (autobuska stajališta, taksi vozila, policija i dr.).

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.