Pješački prelaz

Pješački prelaz označava dio površine kolovoza namijenjen za prelaz pješaka. Na mjestima na kojima pješački prelaz nije moguće obilježiti bojom, prelaz se može obilježiti čeličnim elementima, klinovima ili reflektujućim materijalima. Na kolovozu pored pješaþkog prelaza koji se nalazi u blizini škole mora da stoji natpis „ŠKOLA”. Ispred pješačkih prelaza na državnim putevima kroz naselja obavezno se ugrađuju zvučne trake.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.