Featured

Privremena saobraćajna signalizacija

Privremena saobraćajna signalizacija se koristi za obilježavanje prepreka na putu i mjesta na kome se izvode radovi na putu. Privremenu saobraćajnu signalizaciju pored znakova obavještenja za obilježavanje prepreka na putu i mjesta na kome se izvode radovi na putu čine i saobraćajni znakovi i oprema.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.