Featured

Rastegljive i složive ograde

„Rastegljive ograde” i „složive ograde” su ograde izrađene od lakih materijala koje se lako postavljaju i uklanjaju i služe za ograđivanje gradilišta, posebno na trotoarima prilikom jednodnevnih ili kratkotrajnih radova za zaštitu pješaka. Elementi od kojih se ove ograde sastavljaju obojeni su naizmjenično bijelom i crvenom bojom.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.