Featured

Davanje znakova za regulisanje saobraćaja na dijelu puta na kome se izvode radovi ili gdje je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti

Regulisanje saobraćaja na dijelu puta na kome se izvode radovi ili gdje je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti vrši se zastavicama zelene i crvene boje, dimenzija najmanje 40 cm x 40 cm. Kada radnik određen od strane izvođača radova, drži podignutu zelenu zastavicu, prolaz je slobodan, a kada je podignuta crvena zastavica, prolaz je zabranjen.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.