Featured

Isprekidana uzdužna crta - Razdjelna

"Isprekidana uzdužna crta - Razdjelna" dijeli kolničku površinu na prometne trake prema smjerovima kretanja te njihovoj namjeni (vozila javnog prijevoza putnika (H03-1 i H03-2), biciklističke trake (H03-3) te trake za parkiranje (H03-4)).

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.