Featured

Zabrana saobraćaja za teretna vozila

Znak "Zabrana saobraćaja za teretna vozila" označava put odnosno dio puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila, a ako je znaku dodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.