Featured

Zabranjen saobraćaj za teretna vozila kod kojih najveća dozvoljena masa prelazi propisanu masu

Znak "Zabranjen saobraćaj za teretna vozila kod kojih najveća dozvoljena masa prelazi propisanu masu" označava put odnosno onaj njegov dio na kojem je zabranjen saobraćaj za teretna vozila kod kojih najveća dozvoljena masa prelazi masu označenu na znaku.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.