Featured

Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mjesta

Znak "Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mjesta" označava prethodno obavještenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka, a simboli na znaku treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima, na znaku moraju biti ispisani nazivi odredišta.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.