Strelasti putokaz

Znak "Strelasti putokaz" označava pravac puta od odredišta ili karakterističnog objekta. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Na znaku može da se ispiše broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.