Featured

Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu

Znak "Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu" označava mjesto, odnosno blizinu mjesta, gdje se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.