Featured

Zatvaranje saobraćajne trake

Znak "Zatvaranje saobraćajne trake" označava mjesto gdje počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namijenjene za kretanje u istom smjeru. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.