Featured

Zeleni svjetlosni saobraćajni znakovi

Zeleni svjetlosni saobraćajni znakovi bez grafičkog simbola, se primjenjuju kada se neko od kretanja realizuje sa ili bez postojanja dozvoljenog konflikta sa nekim od vozačkih ili pješačkih tokova na raskrsnici.

Semafori koji daju direkcione svjetlosne saobraćajne znakove koriste se za regulisanje kretanja vozila na jednom ili više prilaza raskrsnici, ili na jednom ili više krakova raskrsnice, ili za kretanje vozila iz jednog ili više smjerova kretanja. Zeleni direkcioni svjetlosni saobraćajni znak sa grafičkim simbolom jednom ili dvije strelice se primenjuju kada je obezbijeđeno da se kretanje vozila, u smjeru određeno strelicom odnosno strelicama, odvija kao bezkonfliktno. Grafički simbol strelice koji označava smjer kretanja, izvodi se kao crni uz crveno i žuto svijetlo odnosno kao zeleni na crnoj podlozi za zeleno svijetlo.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.