Featured

Semafor sa trobojnim svjetlima

Semafor sa trobojnim svijetlima može da ima dodatni svjetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice-uslovni znak. Dodatni svjetlosni saobraćajni znak postavlja se sa odgovarajuće strane semafora, u visini na kojoj se nalazi zeleno svijetlo, na način prikazan na slici. Dodatni svjetlosni saobraćajni znak se prikazuje samo kada je na semaforu kome pripada, uključeno crveno svijetlo.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.