Featured

Svjetlosni saobraćajni znakovi na prelazu puta preko željezničke pruge u istom nivou

Svjetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazima puta preko željezničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza, spuštanje branika ili polubranika ili označavaju da je branik, polubranik u spuštenom položaju. Svjetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmjeničnim paljenjem dva okrugla crvena svijetla i mogu im biti pridodati zvučni uređaji. Svijetla se nalaze jedno pored drugog u horizontalnoj osi, na tabli koja ima oblik jednakostraničnog trougla sa vrhom okrenutim naviše, čije boje i mjere odgovaraju boji i mjerama znaka opasnosti. Svjetlosni saobraćajni znak postavlja se na prelazima puta preko željezničke pruge u nivou, sa ili bez branika, odnosno polubranika.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.