Featured

Uređaji za regulisanje kretanja vozila određenom brzinom

Semafori za regulisanje kretanja vozila određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu kojom vozila treba da se kreću da bi na narednom semaforu imalo slobodan prolaz. Svjetlosni saobraćajni znakovi za regulisanje kretanja vozila određenom brzinom mogu biti sa najviše tri svijetla, gdje broj koji označava preporučenu brzinu svijetli bijelom bojom na crnoj pozadini.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.