Featured

Uređaji za regulisanje kretanja tramvaja

Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se uređaji za davanje svijetla bijele boje na podlozi crne boje. Svijetla su u oblike položene, uspravne ili kose crte ili kombinacija istih. Ovi semafori mogu da se koriste u kombinaciji sa semaforima kojima se reguliše kretanje vozila. Ako vozila javnog gradskog prevoza koriste istu saobraćajnu traku kojom se kreću i tramvaji za regulisanje njihovog kretanja koriste se ovi uređaji.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.