Featured

Udvojena neisprekidana razdjelna linija

Udvojena neisprekidana razdjelna linija označava zabranu prelaska preko te linije ili kretanja po njima. Udvojena neisprekidana razdjelna linija izvodi se na kolovozima sa dvosmjernim saobraćajem:

1) sa dvije i više saobraćajnih traka po smjeru

2) sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smjera zabranjeno preticanje tako da se prilikom preticanja koristi saobraćajna traka namijenjena za kretanje iz suprotnog smjera

3) u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150 m do 250 m

4) na putnim objektima (mostovi, tuneli..)

5) ako to zahtijevaju saobraćajni uslovi ili uslovi bezbjednosti na putu ili okruženju

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.