Featured

Razdjelna udvojena kombinovana linija

Razdjelna udvojena kombinovana linija označava zabranu prelaska preko te linije ili kretanja po njoj, za vozila koja se kreću saobraćajnom trakom u kojoj je neisprekidana linija bliža desnoj ivici kolovoza od isprekidane.

Razdjelna udvojena kombinovana linija koristi se za razdvajanje saobraćajnih traka na mjestima gdje uslovi preglednosti dozvoljavaju preticanje samo u jednom smjeru, tako da se koristi saobraćajna traka namijenjena za kretanje iz suprotnog smjera.

Udvojena kombinovana linija služi za razdvajanje saobraćajnih traka na mjestima gdje su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje samo u jednom smjeru kretanja.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.