Featured

Ivična linija

Ivična linija služi da označi ivicu vozne površine kolovoza. Ivična linija može biti neisprekidana i isprekidana.

Ivična linija može da bude normalna i široka. Široka ivična linija koristi se na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila sa raskrsnicama u više nivoa.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.