Featured

Neisprekidana linija zaustavljanja

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena ispred svjetlosnog saobraćajnog znaka, označava mjesto na kolovozu neposredno prije koga vozač mora da zaustavi vozilo samo ako mu je svjetlosnim saobraćajnim znakom zabranjen prolaz.

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza, gdje je postavljen znak „obavezno zaustavljanje”, označava mjesto na kolovozu neposredno prije koga vozač mora da zaustavi vozilo.

Neisprekidana linija zaustavljanja, postavljena ispred znaka „zabrana prolaza bez zaustavljanja” koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mjesta za putarinu, označava mjesto neposredno prije koga vozač mora da zaustavi vozilo. Ispred neisprekidane linije zaustavljanja na kolovozu može da se obilježi riječ „STOP”.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.