Featured

Isprekidana linija zaustavljanja

Isprekidana linija zaustavljanja, postavljena na raskrsnici, na putu sa prvenstvom prolaza, gdje je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza”, označava mjesto na kolovozu na kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da, po potrebi, zaustavi vozilo prije linije zaustavljanja.

Neposredno prije linije zaustavljanja, na kolovozu može da se obilježi saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza”.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.