Featured

Strelica na kolovozu

Strelica na kolovozu služi za obilježavanje obaveznog smjera kretanja vozila ako je ubilježena u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanim linijama i za obavještavanje vozača o namjeni saobraćajnih traka, ako je ubilježena u traci oivičenoj isprekidanom linijom.

Strelicama se može označiti:

jedan smjer (slika gore),

dva smjera (kombinovane)

prestrojavanje na dvije bliske raskrsnice gdje prestrojavanje mora da se izvede prije prve raskrsnice

smjer kretanja u garažama

skretanje saobraćaja

Uska strelica za skretanje saobraćaja može se primijeniti umjesto linije upozorenja

Strelice na ulivu u kružnu raskrsnicu se koriste na ulivnim kracima kružne raskrsnice

Strelice na biciklističkim površinama se koriste za usmjeravanje saobraćaja biciklista, dužina strelica iznosi 1,6 m

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.