Featured

Polja za usmjeravanje saobraćaja

Polja za usmjeravanje saobraćaja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje. 

Polja za usmjeravanje saobraćaja izvode se: između dvije trake sa suprotnim smjerovima (slika gore),

između dvije trake sa istim smjerovima

na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje

ispred ostrva za razdvajanje saobraćajnih tokova (dvije slike dole)

na ulivnim kracima na autoputu, i na izlivnom kraku sa autoputa

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.