Featured

Usmjeravajući branik

"Usmjeravajući branik" je branik sa tablom na kojoj su naizmjenična polja bijele i crvene boje strelastog oblika, zakošena pod uglom od 45 stepeni od donje i gornje ivice prema sredini table. Izvode se kao lijevi i desni.

Čeoni i usmjeravajući branici se koriste prilikom zatvaranja puta, odnosno saobraćajne trake, za ograđivanje gradilišta ili privremenih prepreka na putu sa čeone i začelne strane. Branici se izrađuju od retroreflektujućeg materijala najmanje klase 2. Na branike mogu da se postave najviše dva saobraćajna znaka. U noćnim uslovima, radi bolje uočljivosti, na branike mogu da se postave trepćuće ili bljeskave svjetiljke.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.