Featured

Zapreke

"Zapreke" su table postavljene na sopstvenim nosačima sa naizmjeničnim kvadratnim poljima bijele i crvene boje i mogu da budu jednostruke i dvostruke. Koriste se za ograđivanje gradilišta sa bočne strane i u zoni radova i privremenih prepreka na putu na mjestima gdje se vrši potpuno zatvaranje saobraćaja. Na zapreku može da se postave najviše dva saobraćajna znaka. U noćnim uslovima, radi bolje uočljivosti, na zapreke mogu da se postave trepćuće ili bljeskave svetiljke.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.