Featured

Montažni ivičnjak

"Montažni ivičnjak" koristi se za označavanje površine kolovoza koja je namijenjena za kretanje vozila u zonama radova na putu. Ivičnjak je žute boje. Na njemu moraju da budu postavljene retroreflektujuće oznake radi bolje vidljivosti. Na ivičnjak se mogu postaviti i markeri.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.