Featured

Razdvajajuća ograda

"Razdvajajuća ograda" predstavlja plastične elemente bijele i crvene boje izražene prema tipu ograde „Nju Džersi”, koji se ređaju naizmjenično i koriste se za razdvajanje suprotnih smjerova kretanja, za skretanje saobraćaja i za razdvajanje površine kolovoza na kojoj je dozvoljeno kretanje od površine na kojoj kretanje vozila nije dozvoljeno.

Related Articles

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.