Featured

Svetlosne oznake na putu

Svetlosne oznake na putu služe za obeležavanje ivice kolovoza i putnih objekata. Oznake svojim oblikom, merama i načinom izrade moraju biti uočljivi u svim vremenskim uslovima, a posebno u slučaju smanjene vidljivosti (noć, magla, sneg i sl.).

Featured

Katadiopter

"Katadiopter" se postavlja na zaštitne ograde, stubove, odnosno bočne smetnje u profilu puta. Na bočnim zidovima tunela katadiopteri se postavljaju linearno na visini 0,7 – 0,8 m. "Katadiopter" je svetlosna oznaka za putu za obeležavanje ivice kolovoza.

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.