Featured

Oprema puta

Opremu puta čine: oprema za označavanje saobraćajnih površina, zaštitne ograde, ublaživači udara, zaštitne žičane ograde, pešačke ograde i signalizacija za slepa i slabovida lica.

Featured

Zaštitne ograde

Zaštitna ograda je tehnička konstrukcija čija je osnovna namena sprečavanje skretanja vozila sa puta. Zaštitna ograda se izrađuje od čelika, betona, drveta, odnosno kombinovano.

Featured

Ublaživači udara

Ublaživači udara mogu biti: stacionarni i pokretni.

Ublaživači udara moraju biti u skladu sa standardom SRPS EN 1317.

Stacionarni ublaživači udara se postavljaju na posebno opasnim mestima na putu, na kojima postoji opasnost udara vozila na objekat (razdelno ostrvo, zid putnog objekta, konzolni ili betonski stub, i sl.).

Pokretni ublaživači udara se postavljaju na vozilu u zoni radova na putu.

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.