Featured

Zaštitne ograde

Zaštitna ograda je tehnička konstrukcija čija je osnovna namena sprečavanje skretanja vozila sa puta. Zaštitna ograda se izrađuje od čelika, betona, drveta, odnosno kombinovano.

Zaštitna ograda se postavlja:

1) na mestu razdvajanja kolovoza, odnosno saobraćajnih traka, u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja i kategorije puta;

2) na putnom objektu;

3) na bankini, u slučaju kada je put na nasipu višem od 3.0 m;

4) ispred, duž i iza bočne smetnje (opasnog mesta).

Klasa zadržavanja zaštitne ograde određuje se na osnovu definisanog stepena opasnosti na putu, prema standardu SRPS EN 1317.

Zaštitna ograda se oprema markerima, crvene boje na desnoj strani puta u smeru vožnje, a bele boje na levoj strani puta. Na kolovozu sa jednosmernim saobraćajem retroreflektujuća oznaka se u smeru vožnje izvodi kao crveno-bela sa desne strane, a obostrano crvena sa leve strane.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.