Featured

Ublaživači udara

Ublaživači udara mogu biti: stacionarni i pokretni.

Ublaživači udara moraju biti u skladu sa standardom SRPS EN 1317.

Stacionarni ublaživači udara se postavljaju na posebno opasnim mestima na putu, na kojima postoji opasnost udara vozila na objekat (razdelno ostrvo, zid putnog objekta, konzolni ili betonski stub, i sl.).

Pokretni ublaživači udara se postavljaju na vozilu u zoni radova na putu.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Zaštitne ograde

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.