Featured

Marker

"Marker" je element sa retroreflektujućim površinama, odnosno sopstvenim izvorom svetlosti. 

Markere je dozvoljeno postaviti na kolovozu sa dvosmernim saobraćajem, na način da u smeru kretanja sa desne strane kolovoza reflektuju, odnosno emituju crvenu boju, a sa leve strane kolovoza belu boju.

Markere je dozvoljeno postaviti na kolovozu sa jednosmernim saobraćajem, na način da posmatrano u smeru kretanja sa obe strane kolovoza reflektuju, odnosno emituju crvenu boju.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.