Featured

Dopunska tabla IV-6

Dopunska tabla IV-6 simbolom označava vrstu vozila na koju se znak odnosi. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila, na tabli je dozvoljeno upisati i najveću dozvoljenu masu koja se odnosi na teretno vozilo.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.