Featured

Razdelna udvojena neisprekidana linija

Razdelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake, odnosno na saobraćajne trake.

Razdelna linija može biti: neisprekidana, isprekidana ili kombinovana.

Razdelna neisprekidana i isprekidana linija može biti udvojena.

Razdelna neisprekidana linija označava zabranu prelaska preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji.

 

 

Razdelna udvojena neisprekidana linija izvodi se na kolovozima sa dvosmernim saobraćajem:

1) sa dve i više saobraćajnih traka po smeru.

2) sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smera zabranjeno preticanje tako da se prilikom preticanja koristi saobraćajna traka namenjena za kretanje iz suprotnog smera.

3) u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150 m do 250 m.

4) ako to zahtevaju uslovi bezbednosti saobraćaja na putu.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.