Featured

Razdelna kombinovana linija

Razdelna kombinovana linija koristi se za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dopuštaju preticanje samo u jednom smeru.

Razdelna kombinovana linija označava zabranu prelaska preko te linije, odnosno kretanja po liniji, za vozila koja se kreću kolovoznom trakom u kojoj je neisprekidana linija bliža desnoj ivici kolovoza od isprekidane.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.