Featured

Ivične linije

Ivična linija se koristi za označavanje ivice površine kolovoza.

Ivična linija može da bude neisprekidana i isprekidana.

Ivična linija može da bude obična i široka.

Ivična isprekidana široka linija koristi se za izdvajanje niše ili drugih površina izvan kolovoza.

Ivična isprekidana široka linija koristi se kod ulivanja, odnosno izlivanja saobraćajnih tokova na autoputu i motoputu.

Ukoliko se ivična linija koristi u naselju, obeležava se kao isprekidana linija.

Related Articles

Pešačke ograde

Zaštitne žičane ograde

Ublaživači udara

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.