Featured

Širina uzdužnih linija na kolovozu

Širina uzdužnih linija na kolovozu iznosi najmanje 10cm, a rastojanje između paralelnih uzdužnih udvojenih linija iznosi 10cm.

Featured

Poprečne oznake na kolovozu

Poprečne oznake na kolovozu obilježavaju se neisprekidanim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene na kolovozu tako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka.

Poprečne oznake su:

1) linija zaustavljanja

2) kosnici

3) graničnici

4) pješački prelazi

5) prelaz biciklističke staze preko kolovoza

Featured

Ostale oznake na kolovozu i trotoaru

Ostale oznake na kolovozu i trotoaru su:

1) strelice

2) polja za usmjeravanje saobraćaja

3) linije usmjeravanja

4) natpisi

5) oznake za označavanje saobraćajnih površina za posebne namjene

6) obilježavanje mjesta za parkiranje

7) vertikalne oznake (oznake na predmetima uz ivicu kolovoza)

O nama

SaobracajniZnakovi.Com je namijenjen besplatnoj edukaciji svih početnika u saobraćaju, u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori.